AATCC 135 MAKIINKA DHAQAATCC 135 MAKIINKA DHAQ

GOLAHA QIIMEYNTA MIDABKAGOLAHA QIIMEYNTA MIDABKA

Tijaabada Dhaqaaq MIDABKA AHTijaabada Dhaqaaq MIDABKA AH

MIDABKA UGU DHAQAN EE XANUUNKA TESTERKA
MIDABKA UGU DHAQAN EE XANUUNKA TESTERKA

Tijaabada Xoojinta dunta Keliya ee KorontoTijaabada Xoojinta dunta Keliya ee Koronto

Tijaabada jeexjeexa ELMENDORFTijaabada jeexjeexa ELMENDORF

Tijaabaha XARAFKA XARAFKATijaabaha XARAFKA XARAFKA

SAMPLERKA FABRICSAMPLERKA FABRIC

shaybaarkashaybaarka

Foornada U-soonka ilaa shahwadaFoornada U-soonka ilaa shahwada

Tijaabaha MIDABKA DHIIGGATijaabaha MIDABKA DHIIGGA

Qalajiyaha rogmanayaQalajiyaha rogmanaya

Tijaabaha HIRKA YAREYNTATijaabaha HIRKA YAREYNTA